Kontakt dla mediów

Monika Borzdyńska

Dyrektor ds. Komunikacji, Promocji i Marketingu
Rzecznik Prasowy

+48 785 557 045
monika.borzdynska@pgenarodowy.pl

Michał Proszowski
Z-ca Dyrektora ds. Komunikacji, Promocji i Marketingu

+48 509 486 527
michal.proszowski@pgenarodowy.pl

Akredytacje na wydarzenie

Proces przyjmowania wniosków o akredytację został zakończony 7 sierpnia 2020 roku o godzinie 14.00

Warszawska Strefa Kibica
Kliknij w nazwę wydarzenia podkreśloną powyżej, aby przejść do procesu składania wniosku o akredytację. Każdy z przedstawicieli danej redakcji musi złożyć wniosek indywidualnie, podając własny adres e-mail. Nie ma możliwości wnioskowania dla grupy kilku osób przez jednego z przedstawicieli redakcji. W przypadku problemów technicznych prosimy o sprawdzenie skrzynki ze spamem oraz ponowne wykonanie niezbędnych czynności (np. sprawdzenie skrzynki po zresetowaniu hasła i ponowną próbę zalogowania do systemu oraz złożenia wniosku). Zaznaczamy, że wnioski nie są rozpatrywane automatycznie, a ich weryfikacja zajmuje do kilku godzin. Informację zwrotną dot. uzyskania bądź nieuzyskania akredytacji medialnej na WSK powinni otrzymać Państwo najpóźniej w ciągu 24 godzin.

Do pobrania